NGHE BÀI GIẢNG

03/01/21 - Ta Sẽ Không Lìa Con
00:00 / 01:04

Videos của một số bài giảng được đăng trên Facebook của hội thánh

Nhấp vào "biểu tượng ghi chú âm nhạc" để điều hướng đến năm mong muốn. 

Bài giảng năm 2020 

2020

Bài giảng năm 2019 

Bài giảng năm 2018

Bài giảng năm 2017

Bài giảng năm 2016

Bài giảng năm 2015

Bài giảng năm 2014

Bài giảng năm 2013