LỊCH SỬ

Hội thánh Tin Lành Báp-tít Albuquerque bắt đầu từ năm 1994 khi một số gia đình tín hữu người Việt tị nạn đến định cư tại Albuquerque, thành lập một nhóm nhỏ học Kinh thánh tại tư gia. Sau đó nhóm học Kinh thánh được dời đến một phòng nhỏ tại Hội thánh Crestview Baptist.

Vào ngày 13 tháng 04 năm 1996, Hội thánh chính thức được thành lập, lấy tên là Hội thánh Tin Lành Báp-tít Việt Nam. Hội thánh tiếp tục nhóm thờ phượng Chúa dù chưa có mục sư quản nhiệm. Ngày 05 tháng 12, năm 1999, Mục Sư Thái Quang Tấn, một trong những người đầu tiên lập nhóm, được sự kêu gọi của Chúa vào chức vụ chăn bầy, quản nhiệm Hội thánh tại Albuquerque. Theo thời gian khi số đồng bào Việt Nam định cư tại Albuquerque tăng lên, số thành viên tham gia Hội thánh cũng ngày càng đông lên.

Đây là Hội thánh Cơ Ðốc đầu tiên tại thành phố Albuquerque và toàn tiểu bang New Mexico. 

Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài là Ðấng thành tín.

 

NHÂN SỰ
CoLanAndPastorTan.jpg
team-member-1.jpg
team-member-1.jpg
Mục sư Tấn và Bà MS Lan

Mục Sư Quản Nhiệm

mstthai@gmail.com

Mrs. Ánh Avila

Ban Phụ Nữ

Mr. Khac Dung

Ban Nam Giới

team-member-1.jpg
team-member-1.jpg
Praying.jpg
Mrs. Kim Dung

Thủ Quỹ

Mrs. Ngan Nguyen

Thư Ký

Harriet & Steve

Nhóm Học Sinh & Sinh Viên