CẦU NGUYỆN CHI TIẾT
arrow&v
Bạn cần chúng tôi cầu nguyện bao lâu cho vấn đề trên?
Bạn muốn chúng tôi cầu nguyện cho bạn bằng cách nào?

Cảm ơn vì đã gửi lời cầu nguyện