CẦU NGUYỆN CHI TIẾT
arrow&v
Bạn cần chúng tôi cầu nguyện bao lâu cho vấn đề trên?
Bạn muốn chúng tôi cầu nguyện cho bạn bằng cách nào?
ĐỊA CHỈ

515 Ash St SE, Albuquerque, NM 87106

SINH HOẠT CHÚA NHẬT

Trường Chúa Nhật: 9:30 am - 10:20 am

Lễ Thờ Phượng: 10:30 am - 12:00 pm

Các Lớp Thanh Niên & Thiếu Nhi: 10:45 am

LIÊN HỆ

(505) 440- 5416

mstthai@gmail.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

©2019 by ​Hội thánh Tin Lành Báp-tít​ Albuquerque