NGHE BÀI GIẢNG

Ngày 24/05 - Nương Cậy Đấng Làm Yên Giông Bão
00:00 / 01:04

Videos của một số bài giảng được đăng trên Facebook của hội thánh

Nhấp vào "biểu tượng ghi chú âm nhạc" để điều hướng đến năm mong muốn. 

ĐỊA CHỈ

515 Ash St SE, Albuquerque, NM 87106

SINH HOẠT CHÚA NHẬT

Trường Chúa Nhật: 9:30 am - 10:20 am

Lễ Thờ Phượng: 10:30 am - 12:00 pm

Các Lớp Thanh Niên & Thiếu Nhi: 10:45 am

LIÊN HỆ

(505) 440- 5416

mstthai@gmail.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

©2019 by ​Hội thánh Tin Lành Báp-tít​ Albuquerque