NGHE BÀI GIẢNG

Ngày 24/05 - Nương Cậy Đấng Làm Yên Giông Bão
00:00 / 01:04

Videos của một số bài giảng được đăng trên Facebook của hội thánh

Nhấp vào "biểu tượng ghi chú âm nhạc" để điều hướng đến năm mong muốn.