CÁCH NỐI MẠNG ĐỂ DỰ CÁC BUỔI NHÓM ONLINE

Cách thứ nhất: Gọi điện thoại (phone) trực tiếp

  1. Bấm số: 1-669-900-6833 hay 1-253-215-8782

  2. Bấm số meeting ID: 647 027 882

  3. Đợi nghe nói xong một câu, bấm tiếp dấu #

Cách thứ hai: Video meeting

  1. Download phần mềm hay app Zoom Clould Meeting vào phone, iPad hay computer

  2. Sau khi mở phần mềm hay app, nhập meeting ID: 647 027 882

CÁC SINH HOẠT ONLINE:

1. Trường Chúa Nhật - Chúa nhật lúc 3:00pm

2. Cầu Nguyện Hàng Tuần - Thứ Tư lúc 7:30pm  

3. Học Kinh Thánh Ban Phụ Nữ - Thứ Năm lúc 7:30pm                               

4. Kinh Thánh Nhóm Nhỏ - Thứ Sáu lúc 8:00pm

CÁC SINH HOẠT ONLINE VỚI MEETING ID KHÁC

1. Nhóm Cà-phê Nam Giới - Thứ Bảy lúc 9:00am

2. Kinh Thánh Nam Giới - Chúa Nhật lúc 9:00am

3. Huấn Luyện Lãnh Đạo Thanh Niên - Thứ Ba lúc 7:00pm

4. Học Kinh Thánh Thanh Niên - Thứ Sáu lúc 7:00pm

 

ĐỊA CHỈ

515 Ash St SE, Albuquerque, NM 87106

SINH HOẠT CHÚA NHẬT

Trường Chúa Nhật: 9:30 am - 10:20 am

Lễ Thờ Phượng: 10:30 am - 12:00 pm

Các Lớp Thanh Niên & Thiếu Nhi: 10:45 am

LIÊN HỆ

(505) 440- 5416

mstthai@gmail.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

©2019 by ​Hội thánh Tin Lành Báp-tít​ Albuquerque